Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 31 din 13-11-2013

ŞEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 12 NOIEMBRIE 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 12 NOIEMBRIE 2013

  Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1540/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
  La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali.
  În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.336/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
  Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”
  
2.Hotărârea nr.337/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
  Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.338/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 134.000 lei în vederea organizării unor manifestări cultural-artistice în luna decembrie 2013.
  Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.339/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei în vederea organizării ,,Revelionului Pensionarilor 2014’’.
  Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.340/2013 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2013-2014 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
  Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”şi 2,,abţineri” (d-nii consilieri Toma şi Stepan)

6.Hotărârea nr.341/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp. situată în str. Maleia.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”şi 1,,abţinere” (d-na consilier Niţă)

Petroşani, 13 noiembrie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed