Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 31 din 11-12-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

M I N U T A
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 11.12.2012

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1967/2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.369/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”.

2.Hotărârea nr.370/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”.

3.Hotărârea nr.371/2012 privind completarea HCL nr.338/2012 pentru acordarea unor tichete sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”.

Petroşani, 12 decembrie 2012

SECRETARUL MUNICIPIULUI
PETROŞANI,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed