Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 30 din 23-12-2011

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2011

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2011

Şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 23 decembrie 2011, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2284, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.364/2011 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotrărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 23 decembrie 2011

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed