Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 3 din 25-1-2012

SEDINTA INDATA

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

M I N U T A
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 25 ianuarie 2012

Şedinţa de îndată a Consiliului local a fost convocată prin Dispoziţia nr.34/2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

Hotărârea Nr. 8/2012 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2011.
Hotărârea a fost adoptat cu 12 voturi „pentru”.

Petroşani 25 ianuarie 2012

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed