Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 3 din 2-2-2009

ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 2 FEBRUARIE 2009

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.315/2009, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre :

1.Hotărârea nr.30/2009 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.1/2009 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Petroşani..

Petroşani, 02 februarie 2009

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed