Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 3 din 19-1-2011

SEDINTEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 18.01.2011

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.23/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre :

1.Hotărârea nr.11/2011 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Municipiul Petroşani, Asociaţia ,,Thumende” Valea Jiului, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara şi Asociaţia,,Centrul de Management şi Dezvoltare a Resurselor Umane” în vederea implementării proiectului ,,Economia socială, o şansă pentru comunitate!”.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru »

Petroşani, 19 ianuarie 2011

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed