Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 3 din 16-2-2010

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 16 FEBRUARIE 2010

Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 16 februarie 2010, a fost convocată prin Dispoziţia nr.338/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.26/2010 privind aprobarea încheierii unui contract pentru depozitare deşeuri între S.P.A.D.P.P. Petrosani şi S.C. PREGOTERM S.A. Vulcan.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
2. Hotărârea nr.27/2010 privind prelungirea contractului de concesiune pentru serviciul public de transport pe cablu încheiat cu S.C.Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
3. Hotărârea nr.28/2010 privind repartizarea unor locuinţe sociale şi din fondul locativ al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
4. Hotărârea nr.29/2010 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 54.762,62 lei pentru un număr de 118 locuinţe situate în blocul de locuinţe sociale din strada T.Vladimirescu nr.16 – pavilionul D3 din municipiul Petroşani .
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
5. Hotărârea nr.30/2010 privind aprobarea alocării sumei de 102.399,45 lei, ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare si transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de catre S.C.Gospodarie Prest Com S.A. Petrosani, pentru luna ianuarie 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
6.Hotărârea nr.31/2010 privind avizarea structurii unităţilor şcolare cu personalitate juridică de pe raza Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru”(dl. consilier Pop V. nu a votat ).

Petroşani, 16 februarie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed