Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 3 din 15-1-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 15.01.2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.16/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.4/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.5/2013 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 375/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

Petroşani, 15 ianuarie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed