Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 29 din 11-12-2014

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 11 DECEMBRIE 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1835/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.365/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 11 decembrie 2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed