Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 29 din 10-10-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 10 OCTOMBRIE 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1372/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au particvipat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri.

1.Hotărârea nr.294/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.295/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.296/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei, în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia de Ecologie Petro Aqua al evenimentelor dedicate sărbătoririi a 75 de ani de la sfinţirea Coloanei Infinitului, în perioada 25-27.10.2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

4 Hotărârea nr.297/2013 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Varpalota în perioada 17-20 octombrie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

Petroşani, 10 octombrie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed