Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 28 din 9-12-2014

SEDINTA CL DIN 9.12.2014

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 9 DECEMBRIE 2014

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1814/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.362/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.363/2014 privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( vechiul telescaun ) zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.364/2014 privind aprobarea includerii telescaunului TS 3 ca aport al municipiului Petroşani la asocierea care face obiectul contractului nr. 3998/2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

4.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)-economii” prin POS Mediu 2007-2013”, a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei.

Petroşani,09.12.2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed