Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 28 din 8-12-2011

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

M I N U T A
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 8 decembrie 2011

Şedinţa de îndată a Consiliului local a fost convocată prin Dispoziţia nr.2179/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbăture şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.346/2011 privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.298/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” şi o „abţinere” (d-na consilier Popescu)

2. Hotărârea nr. 347/2011 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”

3.Hotărârea nr.348/2011 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Grădiniţa P.P. Nr.3 Petroşani şi Municipiul Petroşani pentru promovarea proiectului „Învaţă să dăruieşti ” prin programul M.E.C.T. Strategia Naţională de Acţiune Comunitară.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”

4.Hotărârea nr.349/2011 privind aprobarea repartizării către Asociaţia Schi Turism Montan „Pro – Parâng” a spaţiului în suprafaţă de 13 mp, situat în strada Constructorul nr.2 – parter.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”

Petroşani 8 decembrie 2011

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed