Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 28 din 8-12-2010

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 08 DECEMBRIE 2010

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2520/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.287/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 08 decembrie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed