Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 27 din 30-11-2011

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI DIN DATA DE 30.11.2011

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani
din data de 30.11.2011

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2070/2011, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.329/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru »

2.Hotărârea nr.330/2011 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Petroşani pentru anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru »

3. Hotărârea nr.331/2011 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru » şi 1 ,,abţinere »(d-na consilier Popescu)

4. Hotărârea nr.332/2011 privind aprobarea transformării unor posturi contractuale în funcţii publice de execuţie în cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru »

5.Hotărârea nr.333/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 40.000 lei în vederea finanţării, pe toată durata implementării proiectului, a acţiunilor înscrise în calendarul evenimentelor proiectului ,,Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare”, din cadrul Programului ,,Europa pentru Cetăţeni”, Acţiunea 1-Cetăţeni activi pentru Europa, Măsura 1.2 –Reţele de oraşe înfrăţite.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

6. Hotărârea nr.334/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Biserica ,,Sfântul Nicolae” al Concertului de Colinde ,,Lăsaţi copiii să vină la Mine”, în data de 18 decembrie 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

7.Hotărârea nr.335/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.300 lei în vederea editării unor volume.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

8.Hotărârea nr.336/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării reprezentanţilor Colegiului Economic ,,Hermes” Petroşani la Târgul Firmelor de Exerciţiu ce se va desfăşura la Baia Mare în perioada 2-3 decembrie 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

9. Hotărârea nr.337/2011 privind aprobarea tarifelor percepute de către Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru folosirea abatorului de capacitate mică.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

10.Hotărârea nr.338/2011 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 311/2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

11. Hotărârea nr.339/2011 privind modificarea Acordului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.237/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu)

12. Hotărârea nr.340/2011 privind aprobarea concesionării prin lnegociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp., situată în str. Horea, bl.63 C, scara 2, ap.11-parter, aferentă extinderii unui spaţiu comercial.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

13. Hotărârea nr.341/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3,75 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918 în vederea amplasării unui panou publicitar.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

14. Hotărârea nr.342/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 56 mp., situată în str. Gării.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

15. Hotărârea nr.343/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 29 mp., situat în strada 1 Decembrie 1918 ( Chioşc Staţionar Poştă).
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

16.Hotărârea nr.344/2011 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de SPADPP.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

17. Hotărârea nr.345/2011 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Pensionarilor Petroşani a spaţiului în suprafaţă de 11,65 mp., situat în str. Constructorul, nr.2, pe o perioadă de 1 an.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere » ( dl. consilier Hortopan)

Petroşani, 5 decembrie 2011

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed