Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 27 din 30-11-2010

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 30 NOIEMBRIE 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 2409/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 261/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru », 1 ,,abţinere »(d-na consilier Popescu) şi 1 vot,,împotrivă »(dl. consilier Boboc).

3.Hotărârea nr.262/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 40.000 lei în vederea organizării unor manifestări cultural-artistice dedicate sărbătoririi evenimentelor din luna decembrie 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru »( dl. consilier Gherasim a fost iesit din sala de şedinţă).

4.Hotărârea nr.263/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 69.000 lei în vederea organizării ,,Revelionului Pensionarilor 2011’’.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru »

5.Hotărârea nr.264/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Liceul de Informatică Petroşani al simpozionului internaţional ,,Tinerii şi provocările lumii contemporane”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru »

6.Hotărârea nr.265/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.500 lei în vederea organizării campaniei ,,Selectează pentru viitorul tău !”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru », 1 ,,abţinere »(dl. consilier Hortopan), 1 vot,,împotrivă »(d-na consilier Popescu)

7.Hotărârea nr.266/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare spaţiu verde şi loc de joacă pentru copii Şcoala Dărăneşti din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 2,,abţineri »)(d-na consilier Popescu, dl. consilier Butulescu ). Dl. cons. Humel este ieşit din sala de şedinţă.

8. Hotărârea nr.267/2010 privind aprobarea amenajării drumului spre Dealul lui Breaz, situat în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »(sunt ieşiţi din sală, domnii consilieri Humel şi Gherasim)

9. Hotărârea nr.268/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7,55 mp., situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

10. Hotărârea nr.269/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp., situată în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

11. Hotărârea nr.270/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4,94 mp., situată în str. Gen. V. Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

12. Hotărârea nr.271/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 350 mp., situată în masivul Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

13. Hotărârea nr.272/2010 privind aprobarea închirierii prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 15 mp., situat în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

14. Hotărârea nr.273/2010 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 15,20 mp. situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90, către Uniunea Naţională pentru Progresul României pe o perioadă de 1 an.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

15. Hotărârea nr.274/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a masei lemnoase rezultate în urma igienizării pădurii din zona turistică Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

16. Hotărârea nr.275/2010 privind aprobarea reabilitării podului peste pârâul Slătinioara.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

17. Hotărârea nr.276/2010 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

18. Hotărârea nr.277/2010 privind acordarea unor despăgubiri din fonduri pentru păşuni APIA pentru un număr de 74 de ovine care au fost lovite de trăsnet pe păşunea Bou.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

19. Hotărârea nr.278/2010 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani Preasfinţiei Sale Gurie Georgiu, Episcopul Devei şi Hunedoarei.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » (lipsesc d-nii consilieri Gherasim, Humel, Lupu)

20.Hotărârea nr.279/2010 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului DUMITRU VELEA.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » (lipsesc d-nii consilieri Gherasim, Humel, Lupu)

21.Hotărârea nr.280/2010 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului MARIAN BOBOC.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru » (dl. consilier Boboc nu a votat)

22.Hotărârea nr.281/2010 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului IOAN LASCU.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » (lipsesc d-nii consilieri Gherasim, Humel, Lupu)

23.Hotărârea nr.282/2010 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului LUCIAN STROCHI.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » (lipsesc d-nii consilieri Gherasim, Humel, Lupu)

24.Hotărârea nr.283/2010 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului MIHAI DRAGOLEA.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » (lipsesc d-nii consilieri Gherasim, Humel, Lupu)

25.Hotărârea nr.284/2010 privind conferirea post-mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani scriitorului AUGUSTIN FRĂŢILĂ.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » (lipsesc d-nii consilieri Gherasim, Humel, Lupu)

26.Hotărârea nr.285/2010 privind conferirea post-mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani scriitorului VALENTIN TAŞCU.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » (lipsesc d-nii consilieri Gherasim, Humel, Lupu)

27.Hotărârea nr.286/2010 privind aprobarea ,,Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2010-2011, în Municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » (lipsesc d-nii consilieri Gherasim, Humel, Lupu)

28. Proiectele de hotărâre :
-privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene ;
– privind aprobarea întocmirii Studiului de Fezabilitate şi Proiectului Tehnic pentru reabilitarea, modernizare şi echiparea cu aparatură de specialitate a Spitalului de Urgenţă Petroşani, un au întrunit cvorumul necesar de voturi în vederea adoptării.

Petroşani, 2 decembrie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed