Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 27 din 27-11-2014

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1674/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 337/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.338/2014 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr. 339/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară Kandila a evenimentului ,,Crăciunul Vârstnicilor”, în data de 20.12.2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.340/2014 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Petroşani” d-nei Mariana Gheorghe.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.341/2014 privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic şcolar” situat in Municipiul Petroşani, str.Oituz şi a tarifelor ce se vor aplica în desfăşurarea activităţii.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.342/2014 privind aprobarea dării în administrare a obiectivului de investiţii ,,Bazin de înot didactic şcolar” către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr. 343/2014 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.344/2014 privind modificarea şi completarea Acordului de Asociere între Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi municipiile Petroşani, Vulcan, Lupeni şi oraşele Aninoasa şi Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz ,,GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr. 345/2014 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.346/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.15807/2009 încheiat cu Federaţia Naţională a Muncii, cu 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.347/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15133/2003, încheiat cu Liga Naţională a Expropriaţilor din România – Filiala Valea Jiului.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr. 348/2014 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 27,73 mp.situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.90 către Partidul Democrat Liberal-Organizaţia Petroşani pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.349/2014 privind aprobarea închirierii teleskiului aparţinând Fundatiei Sfânta Maria Valea Jiului pe perioada 1.12.2014-31.03.2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.350/2014 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.197/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.351/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str. Saturn.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16 Hotărârea nr. 352/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 121 mp., situată în Masivul Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr. 353/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 380 mp., situată în str. Avram Iancu, zona fostului ,,Cinematograf Parângul”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr. 354/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 34 mp. situat în strada Aviatorilor, f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr. 355/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 868 mp. situat în str. Gen. Vasile Milea, nr.23.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr. 356/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1360 mp. situat în str.Piscului, nr.10.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.357/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1043 mp. situat în str.Piscului, nr.10 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr. 358/2014 privind aprobarea implementării Proiectului „ Grijă, atitudine şi respect pentru oraşul meu”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23. Hotărârea nr. 359/2014 privind aprobarea dării în administrare a Complexului Sportiv Jiul Petroşani către Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

24 .Hotărârea nr.360/2014 pentru completarea prevederilor HCL nr.2/2011 privind adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte accesul spre zona de agrement Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25 .Hotărârea nr.361/2014 privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul Petroşani, str.Aviatorilor, bloc 15A, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani la prelungirea contractelor de închiriere.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

Petroşani,27.11.2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed