Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 27 din 16-11-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2012

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1798/2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.352/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”
2.Hotărârea nr.353/2012 privind modificarea H.C.L. nr.289/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
3.Hotărârea nr.354/2012 privind rectificarea bugetului Împrumuturilor Interne al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
4.Hotărârea nr.355/2012 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
5.Hotărârea nr.356/2012 privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
6.Hotărârea nr.357/2012 privind aprobarea Proiectului Tehnic,,Alimentare cu energie electrică a Complexului Sportiv Stadionul Jiul Petroşani de la reţeaua electrică a Exploatării Miniere Livezeni”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”(dl. consilier local Simota nu a votat)
7.Hotărârea nr.358/2012 privind aprobarea contribuţiei Municipiului Petroşani la Proiectul ,,Reabilitare Şcoala Generală nr.3, str. Dărăneşti din municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
8.Hotărârea nr.359/2012 pentru completarea Anexei 1 la HCL 170/2009 privind aprobarea înfiinţării clubului sportiv de drept public „Club Sportiv Municipal Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
9.Hotărârea nr.360/2012 privind aprobarea deplasării domnului consilier Butulescu Valeriu la Săptămâna Culturală Românească organizată la Alicante – Spania, în perioada 26-28 noiembrie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”(dl. consilier local Butulescu nu a votat)
Petroşani, 19 noiembrie 2012

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed