Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 26 din 9-12-2008

SEDINTA EXTRAORDINARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 09 DECEMBRIE 2008

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.5235/2008, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.261/2008 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.262/2008 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.263/2008 privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale care pot fi vândute.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr.264/2008 privind aprobarea preluării unor imobile aparţinând S.C. Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani în domeniul public al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 09 decembrie 2008

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed