Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 26 din 8-11-2012

MINUTA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 8 NOIEMBRIE 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1593/2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.333/2012 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.334/2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor septembrie-octombrie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.335/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea organizării unui eveniment festiv cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfiinţarea Depoului CFR din Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.336/2012 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2013, de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.337/2012 privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de pe raza Municipiului Petroşani, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.338/2012 privind acordarea unor tichete sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”(d-nii consilieri: Avrămescu, Butulescu, Cornea, Iliaş, Lăutaru, Lupu, Mârza, Muntean, Niţă, Pop, Stepan, Toma) şi 7 ,,abţineri” (d-nii consilieri: Simota, Drăgoescu, Sipeţan, Nicolae, Grigoriu, Rus, Postolache)

7.Hotărârea nr.339/2012 privind aprobarea scăderii creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitor pentru persoane decedate, fără moştenitori.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.340/2012 pentru prelungirea dării în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 194 mp., situat în incinta Grădiniţei nr.5 din str. Independenţei, nr.10 către Spitalul de Urgenţă Petroşani-Centru de Sănătate Mintală pe o perioadă de 15 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.341/2012 privind casarea unor mijoace fixe din patrimoniul privat al
Municipiului Petrosani
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.342/2012 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.343/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 36 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.344/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1860 mp., situată în str. Livezeni.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”şi 3 ,,abţineri”(d-nii consilieri: Niţă, Muntean, Simota)

13.Hotărârea nr.345/2012 privind completarea art.2 al HCL nr.315/2012 pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D) nr.70/2012 pentru „EXTINDERE SPATIU DE PRODUCTIE SI CONCESIONARE TEREN” in str. Independentei ,nr.37.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.346/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp, situat în strada 9 Mai, nr.11.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.347/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp, situat în strada 9 Mai, nr.12.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.348/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliile de administraţie ale Clubului Copiilor şi Elevilor şi Clubului Sportiv Şcolar.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.349/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 150 mp., situată în Masivul Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.350/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 1180 mp., situat în str. Cărbunelui.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.351/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp, situat în strada Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

20.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul III 2012.

Petroşani, 08 noiembrie 2012

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed