Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 26 din 5-9-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 5 SEPTEMBRIE 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1218/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri în funcţie.
În sedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1. Hotărârea nr.277/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.7 Petroşani.

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

Petroşani, 05 septembrie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed