Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 26 din 21-11-2011

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 21 NOIEMBRIE 2011

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2055/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.327/2011 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului „Investeşte în verde – Acţiuni integrate pentru implementarea resurselor eficiente, economii mai ecologice şi mai competitive în Sud-Estul Europei în cadrul Programului de Cooperare transnaţională”
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”.

2. Hotărârea nr. 328/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”.

Petroşani, 21 NOIEMBRIE 2011

SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed