Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 26 din 19-11-2014

ŞEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 19 NOIEMBRIE 2014

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1647/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.327/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.328/2014 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.329/2014 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2014-2015 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.330/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea sărbătoririi Sfintei Mari Muceniţe Varvara – Ocrotitoarea Municipiului Petroşani, în data de 4 decembrie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”
5.Hotărârea nr.331/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea premierii elevilor sportivi de la Clubul Copiilor şi Elevilor Petroşani şi a cadrului didactic îndrumător, d-na Popa Adriana, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive din anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.332/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Liga Studenţilor Universităţii din Petroşani al evenimentului ,,Miss Upet – ediţia a VI-a 2014”.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”şi 1,,abţinere”(dl.consilier Butulescu)

7.Hotărârea nr.333/2014 privind completarea HCL nr. 41/2014 pentru acordarea unor beneficii sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.334/2014 privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani a imobilului “Bazin de inot didactic şcolar” .
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.335/2014 privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3) zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.336/2014 privind aprobarea colaborării Municipiului Petroşani, în calitate de membru afiliat cu Bursa Română de Mărfuri S.A
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 20.11.2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed