Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 25 din 31-10-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani
din data de 31 octombrie 2012

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1547/2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.331/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.332/2012 pentru aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”(d-nii consilieri : Avramescu, Butulescu, Cornea, Iliaş, Lăutaru, Lupu, Muntean, Niţă, Pop, Stepan, Toma) şi 6 ,,abţineri” ( d-nii consilieri: Simota, Sipeţan, Nicolae, Grigoriu, Rus, Postolache)

Petroşani, 31 octombrie 2012

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed