Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 25 din 28-10-2014

ŞEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2014

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1505/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 325/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr 326/2014 pentru modificarea poziţiei nr.23 din CAPITOLUL 70.02, Subcapitolul , B.Secţiunea de dezvoltare din cadrul art.2 al HCL nr.296/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

Petroşani,29.10.2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed