Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 25 din 2-9-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 5 SEPTEMBRIE 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1207/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri în funcţie.
În sedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.275/2013 privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

2.Hotărârea nr.276/2013 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.257/2013 pentru aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

Petroşani, 02 septembrie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed