Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 24 din 7-10-2010

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR
MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 07 OCTOMBRIE 2010

Şedinţa de îndată a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr.2095/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.220/2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Centrul Regional pentru ocuparea forţei de muncă şi protecţie socială, pentru participarea la realizarea microproiectului ,,Calificarea profesională a tinerilor din Municipiul Petroşani” propus spre finanţare prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale –Schema de Granturi Mici. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.221/2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Asociaţia EDUPRO, pentru participarea la realizarea microproiectului ,,Amenajare club de recreere pentru tineri” propus spre finanţare prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale –Schema de Granturi Mici. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3.Hotărârea nr.222/2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi,,Asociaţia Pentru Promovarea Învăţământului European Petroşani”pentru participarea la realizarea microproiectului ,,Şanse egale pentru toţi” finanţat de către Ministerul Economiei prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale.Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

4.Hotărârea nr.223/2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Asociaţia ,,Thumende Valea Jiului” pentru participarea la realizarea microproiectului ,, Dialog şi Dezvoltare” finanţat de către Ministerul Economiei prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5.Hotărârea nr.224/2010 privind aprobarea Acordurilor de parteneriat ale Municipiului Petroşani pentru derularea unor proiecte finanţate de către Ministerul Economiei prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Petroşani, 8 octombrie 2010
SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed