Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 24 din 24-10-2012

MINUTA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din
data de 24 octombrie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1455/2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 cosilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.302/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.303/2012 privind aprobarea execuţiei Bugetului local şi a Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani la 30.09.2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.304/2012 privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani la 30.09.2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.305/2012 privind redistribuirea sumelor reprezentând cheltuieli de personal, între unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul municipiului Petroşani, pentru plata salariilor aferente lunii octombrie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.306/2012 privind privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia de Ecologie Petro Aqua al evenimentului prin care se vor sărbători 75 de ani de la realizarea Coloanei Infinitului la Atelierele Centrale Petroşani şi 75 de ani de la înfiinţarea Şcolii de zbor fără motor aparţinând Aeroclubului Petroşani, în luna noiembrie.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.307/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Parohia Romano-Catolică, al evenimentului prin care se vor sărbători 125 de ani de existenţă a Bisericii Romano-Catolice din Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.308/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestării ,,Miss UPET 2012”, ediţia a IV-a, alături de Liga Studenţilor Universităţii din Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.309/2012 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Grădiniţa P.P. Nr.3 Petroşani şi Municipiul Petroşani pentru promovarea şi implementarea proiectului ,,Pro Familia”, din cadrul Programului socio-educativ cu acelaşi nume, derulat de către Grădiniţa P.P. Nr.3 Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”(d-na cons. Muntean un votează)

9.Hotărârea nr.310/2012 privind aprobarea asocierii Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Petroșani prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani pentru realizarea unui proiect de dezvoltare zonală.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.311/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,,Extindere reţele termoficare aferente PT23”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.312/2012 privind aprobarea evacuării domnului Şardi Adrian din locuinţa situată în Petroşani, str.T.Vladimirescu, nr.16, Pav.D3, sc.1, ap.4, pe care o ocupă abuziv.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl.cons. Butulescu)

13.Hotărârea nr.313/2012 privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unui schimb de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.314/2012 privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.315/2012 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.( nr.70/2012 pentru ,,Extindere spaţiu de producţie şi concesionare teren” în str. Independenţei, nr.5.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.316/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 15 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.317/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30,0 mp. situată în str. Ángel Saligny.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.318/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 47 mp, situat în strada Nicolae Bălcescu, bl.5, parter.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.319/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 81 mp, notat în CF 62243(CF 62243-C4-U2) Petroşani, situat în strada Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.2.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.320/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 33 mp, situat în strada Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.321/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp, situat în strada Oituz.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.322/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp, situat în strada Nicolae Bălcescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.323/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp, situat în strada 9 Mai, nr.1440.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.324/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 114 mp. situat în strada Mihai Eminescu, nr.18/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.325/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului construcţie, notat în CF nr. 62170-C1-U2 Petroşani, situat în strada Eroilor, f.nr.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

26.Hotărârea nr.326/2012 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani doamnei Sorana Georgescu Gorjan.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.327/2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor ianuarie-septembrie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr.328/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 400 lei reprezentând taxa de participare a echipei de volei a Universităţii din Petroşani la competiţia sportivă ,,Charity Cup” care va avea loc la Alba Iulia în perioada 25-27.10.2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr.329/2012 privind înlocuirea reprezentantului Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.C. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu 9 voturi,,pentru” şi 7,,împotrivă”

30. Hotărârea nr.330/2012 pentru modificarea Art.2 al HCL nr.301/2012 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii: ,,Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă strada Gociu Nicusor – Venus , în municipiul Petroşani” şi actualizarea Anexei nr.1 la HCL 93/2012 reprezentând Lista de investiţii pe anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

31.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Petroşani, a fost amânat.

Petroşani,24 octombrie 2012

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed