Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 24 din 16-11-2011

SEDINTA EXTRAORDINARA A CL DIN DATA DE 15.11.2011

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE
15 NOIEMBRIE 2011

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2010/2011, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.320/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 110.000 lei în vederea organizării ,,Revelionului Pensionarilor 2012’’.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru » şi 1 ,,abţinere » (d-na consilier Popescu)

2. Hotărârea nr.321/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 71.600 lei în vederea organizării unor manifestări cultural-artistice dedicate sărbătoririi evenimentelor din luna decembrie 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru »

3. Hotărârea nr.322/2011 pentru suplimentarea cu 388,36 lei a sumei aprobate prin HCL 210/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru »

4.Hotărârea nr.323/2011 privind aprobarea modificării soluţiei constructive referitoare la obiectivul de investiţie ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru » şi 1 ,,abţinere » (d-na consilier Popescu)

5. Hotărârea nr.324/2011 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2012, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru »

6. Hotărârea nr.325/2011 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la Belgrad, în Republica Serbia, în perioada 16-18.11.2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru »

7. Hotărârea nr.326/2011 privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrază unităţi de asistenţă socială de pe raza Municipiului Petroşani, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor .
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret cu 18 voturi,,pentru »

Petroşani, 16 noiembrie 2011

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed