Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 23 din 29-9-2010

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2010

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29 septembrie 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1922/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.198/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru si 4 abtineri( d-nii consilieri Pop, Zvâncă, Niţă şi Popescu).

2.Hotărârea nr.199/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.000 lei în vederea sărbătoririi « Zilei Mondiale a Educatorului « în luna octombrie 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.200/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei anuale în sumă de 1.000 lei/an către S.C. Compania de Turism Valea Jiului S.R.L. pentru anul 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.201/2010 privind acordarea medaliei ,,Pro Urbe” doamnei MARIA BARNA.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5. Hotărârea nr.202/2010 privind acordarea medaliei ,,Pro Urbe” domnului HORVATH DEZSO.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6.Hotrărârea nr.203/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Internet pentru Comunitate.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7. Hotărârea nr.204/2010 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare strada Aviatorilor km.0+000-km 1+012 Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara” cât şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8.Hotărârea nr.205/2010 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Petroşani în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9. Hotărârea nr.206/2010 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, a spaţiului situat în str. Constructorul, nr.14, biroul 14, pe o perioadă de 3 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10.Hotărârea nr.207/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Petroşani a imobilelor situate în str. 1 Mai, nr. 1 şi nr. 3, în vederea demolării.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

11.Hotărârea nr.208/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12.Hotărârea nr.209/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6,5 mp. situată în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

13.Hotărârea nr.210/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5,0 mp. situată în str. Aleea Trandafirilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

14.Hotărâre nr.211/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 32 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

15. Hotărârea nr.212/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 272,0 mp. situată în str. Coasta.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

16.Hotărârea nr.213/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 27,0 mp. situată în str. 22 Decembrie, în vederea construirii unui garaj.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

17.Hotărârea nr.214/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22,20 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

18. Hotărârea nr.215/2010 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.PP 25/08 pentru extindere şi amenajare birouri în str. Unirii, bl.4, sc.1, ap.1 şi sc.2, ap.2.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

19. Hotărârea nr.216/2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 205 mp., notat în CF 61249 Petroşani situat în strada 1 Decembrie 1918, nr.75 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (d-nii consilieri Drăgoescu, Niţă, Popescu)

20.Hotărârea nr.217 privind aprobarea alocării din bugetul local asumei de 1.300 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitatea de coorganizator alături de Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Petroşani la organizarea unui eveniment cultural în cadrul proiectului “Valea Jiului – Noi coordonate culturale” în data de 5 octombrie.2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

21.Hotărârea nr.218/2010 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Asociaţia Umanitară şi Etnografică Sfânta Varvara Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

22.Hotărârea nr.219/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Speranţa Omului Singur la organizarea evenimentului dedicat Zilei Mondiale de luptă împotriva cancerului la sân – “ILUMINAREA ROZ” –în data de 01.10.2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

23.Proiectul de hotărâre privind aprobarea elaborării Studiului de fezabilitate şi Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii ,,CENTRU DE REUMATOLOGIE ŞI FIZIOTERAPIE ÎN MUNICIPIUL PETROŞANI, JUDEŢUL HUNEDOARA”.nu a îndeplinit cvorumul necesar adoptării.

Petroşani, 30 septembrie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed