Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 23 din 24-9-2014

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1284/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 272/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr 273/2014 privind modificarea HCL nr.2/2014 de utilizare a excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exrcitiului bugetar al anului 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr 274/2014 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.275/2014 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale , a unor locuinţe din fondul locativ şi a unor schimburi de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.276/2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.277/2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor aprilie-august 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.278/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea tipăririi lucrării ,,Povestiri Petrilene” a dramaturgului ion Desideriu Sîrbu.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.279/2014 privind stabilirea componenţei unităţii locale de sprijin.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.280/2014 privind declararea Sfintei Muceniţe Varvara ca patron spiritual al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.281/2014 privind aprobarea preluării în administrare a Parcului Pieţei Centrale de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.282/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.6/2005 încheiat cu dl. Epureanu Aristide.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.283/2014 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ( P.U.D.) nr.u95/2013 pentru obiectivul : ,,Construire spaţiu comercial “ în str. Morii, nr.24( DN 66, f.n.).
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.284/2014 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ( P.U.D.) nr.P46/2014 pentru obiectivul :,,Spaţiu prestări servicii” în DN 66, f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.285/2014 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 12,84 mp., situat în str. Avram Iancu, zona bl.9, către S.C. Madona S.R.L. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”(dl. consilier Toma nu a votat)

15.Hotărârea nr.286/2014 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 6,25 mp., situat în str.Aviatorilor, zona bl.22, către S.C. GMP AUTOHD S.R.L. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.287/2014 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 30 mp., situat în str.Horea, zona bl. 63 B, către dl. Kameniczki Lucian.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.288/2014 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 9,05 mp., situat în str.Aviatorilor, zona bl. 42, către Anghel Georgeta şi Anghel Traian.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.289/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 51 mp., situată în str.Stadionului.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.290/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str.Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.291/2014 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Tbilisi, Georgia în perioada 5-7 octombrie 2014
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”.Consilierul local a fost ales prin vot secret

21.Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a 3 parcele de teren cu suprafeţele de 29 mp., 41 mp. şi 25 mp. situate în str.1 Decembrie 1918, bl.74, sc.2, parter, au fost amânate.

Petroşani,25.09.2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed