Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 22 din 6-11-2009

ŞEDINŢA DE INDATA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 6 NOIEMBRIE 2009

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.2877/2009, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.264/2009 pentru aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.265/2009 pentru adoptarea unei soluţii cu privire la exercitarea unei căi de atac .
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.266/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 900 mp, situat în str.Păcii, între blocurile nr.16-18, notat în CF 60673 Petroşani, nr. Cadastral 60673 pe durata execuţiei investiţiei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 6 noiembrie 2009

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed