Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 22 din 3-9-2014

SEDINTA CL DIN 3.09.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 03.09.2014

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1235/2014, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.267/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.268/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 62.000 lei în vederea organizării unei acţiuni festive cu ocazia sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2014
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.269/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia Klavier Art al Festivalului – concurs Klavier Art, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 5 – 7 decembrie 2014
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.270/2014 privind privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Centrul Islandez pentru Cercetări şi Analize în vederea implementării proiectului ,,Tineri în Europa – Un program de prevenire a consumului de droguri”.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.271/2014 Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 470 lei în vederea tipăririi culegerii de matematică ,,Ne pregătim pentru clasa a V-a “- autoare profesor Chirilă Violeta
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 4 septembrie 2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed