Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 22 din 29-10-2008

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29 OCTOMBRIE 2008

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29 OCTOMBRIE 2008

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 29 octombrie 2008, a fost convocată prin Dispoziţia nr.3668/2008, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.227/2008 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Hotărârea nr.228/2008 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani Preafericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.229/2008 pentru modificarea H.C.L. nr.259/2007 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat aflat în proprietatea municipiului Petroşani, administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr.230/2008 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 30.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al Festivalului de muzică uşoară ,,Stelele Tinereţii’’ – ediţia a II-a, în luna noiembrie 2008.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.231/2008 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.P113/08, pentru CONSTRUIRE HOTEL în str. 1 Decembrie 1918, FN.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
6. Hotărârea nr.232/2008 privind modificarea H.C.L. nr.39/2008 pentru stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă din bugetul local.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
7. Hotărârea nr.233/2008 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 50.000 lei în vederea organizării ,,Revelionului Pensionarilor 2008’’.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8. Hotărârea nr.234/2008 privind aprobarea organizării unor acţiuni cultural-artistice la finele anului 2008.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru’’şi 1,,abţinere’’(d-na consilier Popescu).

9. Hotărârea nr.235/2008 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al Festivalului Naţional Studenţesc,,Studenţiada’’, în perioada 27.10 – 3.11.2008.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10. Hotărârea nr.236/2008 privind constituirea comisiei de evaluare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru’’şi 1,,abţinere’’(d-na consilier Popescu).

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 12.000 lei în vederea editării şi tipăririi volumelor ,,Infinitul Brâncuşi’’ aparţinând autorului Valeriu Butulescu şi ,,29 noiembrie 1980. E.M.Livezeni-Istoria unei explozii’’, aparţinând autorului Marian Boboc.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12. Raport nr.14873/01.10.2008 al delegaţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în oraşul Varpalota – Ungaria.
13 Raport nr. 15578/14.10.2008 al delegaţiei Primăriei Municipiului Petroşani în Landul Bavaria, Germania.
14. Raport de deplasare nr.16424/29.10.2008, al formaţiei corale de la Şcoala Generală ,,I.G.Duca’’ la Festivalul Internaţional de Cor de la Slovenj Gradec, Slovenia.
15.Cererea d-lui Costea Augustin cu privire la desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor second-hand.

Petrosani, 30 octombrie 2008

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed