Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 22 din 13-8-2013

ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 13 august 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 13 august 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1103 /2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.249/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

1.Hotărârea nr.250/2013 pentru modificarea şi completarea HOTĂRÂRII NR. 198/2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani cu Municipiile Vulcan şi Lupeni şi oraşul Aninoasa în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, A.D.I. TERMOFICARE VALEA JIULUI ’’
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 14 august 2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed