Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 22 din 10-10-2012

SEDINTA CL DIN 10.10.2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 10.10.2012

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1429/2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.293/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.294/2012 privind redistribuirea sumelor reprezentand cheltuieli de personal, intre unitatile de invatamant cu personalitate juridica din cadrul municipiului Petrosani, pentru plata salariilor aferente lunii septembrie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.295/2012 privind modificarea H.C.L. nr.289/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.296/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

Petroşani, 10 octombrie 2012

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed