Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 21 din 8-8-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 8 august 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 8 august 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1088/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.243/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,,Construire clădire centrală termică”.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.244/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea organizării vizitei delegaţiei din Varpalota la Petroşani în luna august 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.245/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei anuale în sumă de 1.000 lei/an către S.C. Compania de Turism Valea Jiului S.R.L. pentru anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.246/2013 privind privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 3.985,10 lei pentru locuinţele situate în str. Aviatorilor, bl.44, ap.77 şi str. Cârjei, nr.50.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.247/2013 privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru analizarea
solicitărilor de locuinţe sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”
6.Hotărârea nr.248/2013 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani preotului Octavian Pătraşcu.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

Petroşani, 8 august 2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed