Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 21 din 5-10-2012

SEDINTA DE INDATA A CL PETROSANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 05.10.2012

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1414/2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.290/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.291/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.292/2012 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Varpalota, Ungaria, în perioada 12-15 octombrie 2012
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 05 octombrie 2012

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed