Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 21 din 28-8-2014

SEDINTA CL DIN 28.08.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 28 AUGUST 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1143/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.233/2014 privind rectificarea bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.234/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în luna octombrie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.235/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru organizarea ,,Târgului de produse tradiţionale” ediţia a IV-a, în luna octombrie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.236/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea coorganizării Simpozionului ,,Universitaria Simpro 2014” , alături de Universitatea din Petroşani, în perioada 10-11 octombrie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”( d-na consilier Niţă nu a votat)

5.Hotărârea nr.237/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzii Mihai Viteazu cu strada Carol Schreter din Municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,, pentru”( d-nii consilieri : Avramescu, Butulescu, Blag, Cornea, Drăgoescu, Lupu, Muntean, Niţă, Rad, Sipeţan) şi 8,,abţineri”(d-nii consilieri : Rus, Postolache, Grigoriu, Nicolae Florin, Pascu, Iliaş, Ciuică, Toma)

6.Hotărârea nr.238/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzii 1 Decembrie 1918 cu strada Nicolae Titulescu din Municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,, pentru”( d-nii consilieri : Avramescu, Butulescu, Blag, Cornea, Drăgoescu, Lupu, Muntean, Niţă, Rad, Iliaş) şi 8,,abţineri”(d-nii consilieri : Rus, Postolache, Grigoriu, Nicolae Florin, Pascu, Sipeţan, Ciuică, Toma)

7.Hotărârea nr.239/2014 privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani cu Asociaţia de Ecologie şi Intervenţii în caz de Inundaţii Petro Aqua în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.240/2014 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Hope for Life Valea Jiului” a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr.90, în suprafaţă de 18,32 mp., pe o perioadă de 3 ani .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.241/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.7458/2012, încheiat cu Asociaţia Pensionarilor pentru ajutor de deces şi ajutor reciproc Petroşani, cu 5 ani .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.242/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.452/2013, încheiat cu Asociaţia Pensionarilor pentru ajutor de deces şi ajutor reciproc Petroşani, cu 5 ani .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.243/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.9390/2009, încheiat cu Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Valea Jiului” – Petroşani .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.244/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15129/2003 încheiat cu Partidul Conservator – Filiala Petroşani, cu 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.245/2014 privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani aflate în administrarea Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.246/2014 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.P 61/2014 pentru obiectivul ,,Construire spălătorie auto şi birouri” în municipiul Petroşani, DN 66, f.n
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.247/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp.,situată în str. Independenţei, zona bl.27.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.248/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp.,situată în str. Saturn.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.249/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 17 mp.,situată în str. Timişoarei (în spatele Poştei).
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.250/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 89,80 mp.,situată în Masivul Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.251/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului Spaţiu depozitare, în suprafaţă de 47 mp, notat în CF nr.62172 – C1 – U3, Petroşani, situat în strada Constantin Mille (P.T.Nr. 15).
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.252/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 27 mp. situat în strada 1 Mai, nr.12 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.253/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 231 mp. situat în strada Fabricii, nr.11.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.254/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 183 mp. situat în strada Fabricii, nr.11.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23. Hotărârea nr.255/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 80 mp. situat în strada Viitorului, nr.22/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

24. Hotărârea nr.256/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 190 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.28/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.257/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 282 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.29/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

26. Hotărârea nr.258/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 204 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.23/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.259/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 142 mp. situat în strada George Enescu, nr.23/6.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr.260/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 772 mp. situat în strada Fabricii, nr.11.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr.261/2014 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia de validare.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”. Consilierul local a fost ales prin vot deschis.

30. Hotărârea nr.262/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. consilier Rad )

31.Hotărârea nr.263/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

32. Hotărârea nr.264/2014 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.04/2014, în vederea SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢIU BIROURI situat în str. Unirii, bl.2, scara 2, ap.1-parter şi conesionarea prin negociere directă a terenului aferent extinderii în suprafaţă de 17, 50 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

33. Hotărârea nr.265/2014 privind înlocuirea unor consilieri locali în Consiliile de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”. Consilierii locali au fost aleşi prin vot secret.

34.Hotărârea nr.266/2014 privind înlocuirea unor consilieri locali în cadrul comisiei comune Petroşani-Varpalota-Ungaria.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”. Consilierii locali au fost aleşi prin vot secret.

Petroşani,28.08.2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed