Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 20 din 30-8-2011

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 30 AUGUST 2011

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 30 august 2011, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1584/2011, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.252/2011 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

2.Hotărârea nr.253/2011 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 50.000 lei pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţie ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” ( d-na consilier Popescu )

3. Hotărârea nr.254/2011 privind aprobarea modificării soluţiei constructive referitoare la obiectivul de investiţie ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

4.Hotărârea nr.255/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 600 lei în vederea premierii unor elevi pentru obţinerea locului I la Concursul Internaţional de Toacă şi Clopote desfăşurat în oraşul Victoria judeţul Braşov.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

5.Hotărârea nr.256/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea premierii sportivului Toma Coconea pentru obţinerea titlului de vicecampion al competiţiei ,,Red Bull X – Alps”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

6. Hotărârea nr.257/2011 privind aprobarea executării unor lucrări de intervenţie la blocurile de locuinţe construite între anii 1950 – 1980 în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

7.Hotărârea nr.258/2011 pentru modificarea art.3 al HCL 190/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1 mp. Situată în str. 1 Decembrie 1918, zona bl.95.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

8.Hotărârea nr.259/2011 privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L. 222/2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

9.Hotărârea nr.260/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 37 mp., notat în CF 62022 (CF 62022-C1-U5) Petroşani, situat în strada N.Bălcescu, nr.10/5.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

10.Hotărârea nr.261/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 44 mp., notat în CF 62022 (CF 62022-C1-U6) Petroşani, situat în strada N.Bălcescu, nr.10/3.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

11.Hotărârea nr.262/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 42 mp., notat în CF 62022 (CF 62022-C1-U3) Petroşani, situat în strada N.Bălcescu, nr.10/6.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

12.Hotărârea nr.263/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 40 mp., notat în CF 62022 (CF 62022-C1-U4) Petroşani, situat în strada N.Bălcescu, nr.10/4.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

13.Hotărârea nr.264/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 47 mp., notat în CF 62022 (CF 62022-C1-U2) Petroşani, situat în strada N.Bălcescu, nr.10/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

14.Hotărârea nr.265/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 37 mp. situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.10/5.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

15.Hotărârea nr.266/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 35 mp. situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.10/4.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

16.Hotărârea nr.267/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 67 mp. situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.10/6.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

17.Hotărârea nr.268/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 mp. situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.10/3.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

18.Hotărârea nr.269/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 34 mp. situat în str. 1 Iunie, nr.6/3.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

19.Hotărârea nr.270/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 295 mp. situat în str. Vişinilor, nr.13.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

20.Hotărârea nr.271/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 35 mp. situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.10/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

21.Hotărârea nr.272/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2308 mp.,situat în str. Dacia, f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

22.Hotărârea nr.273/2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.117/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

23.Hotărârea nr.274/2011 privind aprobarea organizării unor acţiuni dedicate ,,Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”în luna octombrie 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” ( d-na consilier Popescu )

25.Hotărârea nr.275/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţii ,,Execuţie şi amplasare panouri publicitare în punctele de intrare –ieşire ale municipiului Petroşani, jud. Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

24.Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea editării volumului în limba engleză ,,Program used for Web Communication, Database and Graphics under Visual Studio Environment”, aparţinând autorului dr.ing. Valentin Casavela, nu a întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptat.

26. Diverse: Nota de Fundamentare întocmită de d-na consilier Popescu Doina, înregistrată la Primăria municipiului Petroşani sub nr.16526/25.08.2011.

Petroşani, 31 august 2011

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed