Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 20 din 29-7-2013

ŞEDINŢA EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 29 iulie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 29 iulie 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1025/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.239/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.240/2013 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi a instituţiilor publice locale, cu sau fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.241/2013 privind transformarea Serviciului public local de asistenţă socială în Direcţia de asistenţă socială Petroşani, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.242/2013 privind aprobarea colaborării Municipiului Petroşani, în calitate de membru afiliat cu Bursa Română de Mărfuri S.A.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 29 iulie 2013
SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed