Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 20 din 26-9-2012

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1320/2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.253/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”.

2.Hotărârea nr.254/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”.

3.Hotărârea nr.255/2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

4.Hotărârea nr.256/2012 privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţămând preuniversitar din Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

5.Hotărârea nr.257/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea coorganizării Simpozionului Internaţional Multidisciplinar „Universitatea SIMPRO 2012” alături de Universitatea Petroşani, în perioada 11 – 14.10.2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

6.Hotărârea nr.258/2012 pentru modificarea H.C.L. nr. 201/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public local de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

7.Hotărârea nr.259/2012 privind acordarea unor burse sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

8.Hotărârea nr.260/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a Lucrărilor de Intervenţii – pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş tip şarpantă la bl.10, strada Institutului din municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” şi două abţineri(domnii consilieri Simota Alin şi Sipeţan Leodor Marcel).

9.Hotărârea nr.261/2012 pentru modificarea art.2 al H.C.L. nr.307/2011 privind înregistrarea municipiului Petroşani în Sistemul electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

10.Hotărârea nr.262/2012 pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

11.Hotărârea nr.263/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 85 mp, situată în strada Avram Iancu.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

12.Hotărârea nr.264/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp, situată în strada Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

13.Hotărârea nr.265/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren şi suprafaţă de 197,0 mp, situată în strada Carpaţi nr.1.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

14.Hotărârea nr.266/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp, situată în strada General Vasile Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

15.Hotărârea nr.267/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp, situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

16.Hotărârea nr.268/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp,situată în strada Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

17.Hotărârea nr.269/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20 mp, situată în strada Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

18.Hotărârea nr.270/2012 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 327 mp.situat în strada Plopilor nr.5.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

19.Hotărârea nr.271/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp, situat în strada 9 Mai, nr.17.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

20.Hotărârea nr.272/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 56 mp, situat în strada Gării.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

21.Hotărârea nr.273/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp, situat în strada Gen.Vasile Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

22.Hotărârea nr.274/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp, situat în strada Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

23.Hotărârea nr.275/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 27 mp, situat în strada St.O.Iosif.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

24.Hotărârea nr.276/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 608 mp situat în strada Mioriţa, nr.9.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

25.Hotărârea nr.277/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 225 mp, notat în CF 62243 (CF 62243-C4-U1) Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.1
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

26.Hotărârea nr.278/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 126 mp, notat în CF 62243 (CF 62243-C4-U3) Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.3.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

27.Hotărârea nr. 279/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 221 mp, notat în CF 62243 (CF 62243-C4-U5, CF 62243-C4-U6) Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.5-6
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

28.Hotărârea nr.280/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 311 mp, notat în CF 62243 (CF 62243-C4-U4, CF 62243-C4-U7) Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.4-7.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”.
Domnul consilier Stepan Daniel nu a votat.

29.Hotărârea nr.281/2012 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 23.00 mp. situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.90 către Partidul Poporului – Dan Diaconescu pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

30.Hotărârea 282/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în strada Avram Iancu, bloc 5.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”.

31.Hotărârea 283/2012 privind aprobarea Planului operativ de acţiuni pe timpul iernii 2012 – 2013 în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

32.Hotărârea 284/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Petroşani cu Consiliul judeţean Hunedoara şi oraşul Aninoasa, municipiul Vulcan, municipiul Lupeni şi oraşul Uricani în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală de interes public Linie verde de trolebuz între Petroşani –Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani „Green Line Valea Jiului – Vest”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

33.Hotărârea nr.285/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Petroşani cu Consiliul judeţean Hunedoara şi oraşul Petrila în vederea realizării proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public Linie verde de trolebuz între municipiul Petroşani şi oraşul Petrila „Green Line Valea Jiului – Est”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

34.Hotărârea nr.286/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea imprimării şi multiplicării CD-urilor cetei de colindători „Datina”, coordonată de preotul Iulian Sălaje.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

35.Hotărârea nr.287/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei, în vederea sprijinirii participării domnului Valeriu Butulescu la Festivalul „Torino in Sintesi” organizat în perioada 20 – 23.10.2012, la Torino, Italia, în cadrul căruia autorul va primi Premiul Special.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”.
Domnul consilier Butulescu Valeriu nu votează.

36.Hotărârea nr. nr.288/2012 privind desemnarea reprezentantului municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret.

37.Hotărârea nr.289/2012 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi reprezentare juridică pentru Dosarul nr.677/67/2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la Chişinău, în Republica Moldova, în perioada 13-15 octombrie 2012 şi proiectul de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în zona turistică Parâng au fost retrase de pe ordinea de zi de către iniţiator.
.

Petroşani, 27 septembrie 2012

SECRETAR,
JRT.ADRIAN NEGOE

Comments are closed