Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 20 din 19-8-2014

SEDINTA DE CL DIN 19 AUGUST 2014

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 19 AUGUST 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1124/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.231/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.232/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al Festivalului Naţional de Muzică Folk ,,Cântec pentru prieteni “ – Testament Tatiana Stepa , în perioada 22-23 august 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

Petroşani, 19 august 2014

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed