Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 20 din 1-9-2010

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 01 SEPTEMBRIE 2010

Şedinţa de îndată a Consiliului Local, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1854/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1. Hotărârea nr.186/2010 pentru aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petroşani.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Petroşani, 01 septembrie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed