Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 2 din 30-1-2014

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 30.01.2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.60/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.6/2014 privind aprobarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.7/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.975 lei în vederea achiziţionării a 300 exemplare din cartea ,,Petroşani, comoara din grădina Carpaţilor” aparţinând autorului Tiberiu Vinţan.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.8/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea tipăririi volumului ,,Valea Jiului la începutul secolului XX” aparţinând autorilor Mircea Baron, Iosif Andraş şi Eduard Wersanski
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru” şi 5 voturi,,împotrivă”(d-nii consilieri Sipetan, Rus, Postolache, Pascu, Toma)

4.Hotărârea nr.9/2014 privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.10/2014 privind aprobarea Programului de contractare a serviciilor sociale pe anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.11/2014 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.12/2014 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Umanitară şi Etnografică ,,SF.VARVARA”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.13/2014 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Zi pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate ,,Maria Stein” Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.14/2014 privind cuprinderea imobilului situat în strada Dr. Ing. Căprar I. Nicolae, nr. 3B în fondul locativ al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr..15/20014 privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 200 mp., notat în CF 968 Livezeni, nr.topo 4784/1, 4785/1/10/2/2/P/10/A20 din domeniul public al municipiului petroşani în domeniul privat al acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.16/2014 pentru aprobarea transferului fără plată al autoturismului Skoda Octavia cu număr de înmatriculare HD-15-PMP către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.17/2014 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.15/2013 pentru ,,AMENAJARE SPAŢII VERZI ŞI CONSTRUIRE SPAŢIU PUBLIC DE AGREMENT” în str. Griviţa Roşie.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”(dl. consilier Avramescu nu a votat)

13. Hotărârea nr.18/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Independenţei, zona Şcolii nr.6.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr. 19/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp. situată în str.Independenţei, zona PT nr.4.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.20/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 16 mp. situată în str. Independenţei, zona PT nr.4.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr. 21/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 16 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr. 22/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp. situată în str. Independenţei, zona Staţiei Meteo.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr. 23/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na consilier Niţă)

19.Hotărârea nr.24/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp. situată în str.9 Mai, zona Autogara Normandia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.25/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10,45 mp. situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.26/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 27 mp., situat în strada 9 Mai.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.27/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp., situat în strada 9 Mai.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.28/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 67 mp., notat în CF 63018 Petroşani, situat în str.N.Bălcescu, nr.10/5, 10/6.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.29/2014 privind acordarea medaliei ,,PRO URBE” doamnei LUCREŢIA GABROVEANU.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.30/2014 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2014
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

26.Hotărârea nr.31/2014 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani.

27.Hotărârea nr.32/2014.privind aprobarea alocării sumei de 40.925 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând contribuţia aferentă anului 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

28.Hotărârea nr. 33/2014 privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a municipiului Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”(dl. consilier Butulescu nu a votat)

29.Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu denumirea ,,TERMOFICARE SERV S.R.L.”, nu a întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptat.
30. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Petroşani pentru anul 2013.
31.Raport statistic privind activitatea Direcţiei de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handcap grav pe semestrul II 2013.
32.Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2013.

33. Solicitarea Asociaţiei Clubul Sportiv Fotbal Jiul Petroşani cu nr.774/2014.
34. Solicitarea d-nei Macavei Viorica cu nr.750/2014.

Petroşani, 31.01.2014

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed