Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 2 din 28-1-2010

SEDINTA CL DIN 28.01.2010

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 28 IANUARIE 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.112/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri în funcţie.
În sedinta au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 5/2010 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.6/2010 privind validarea domnului Lupu Constantin în funcţia de consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
3. Hotărârea nr.7/2010 privind aprobarea modificării componenţei Comitetului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a Municipiului Petroşani aprobată prin H.C.L. nr.117/2007 şi a repartizării consilierilor locali pe zone.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

4.Hotărârea nr.8/2010 privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5.Hotărârea nr.9/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociat al Asociaţiei ,,Salvital” Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.10/2010 privind aprobarea schimbării destinaţiei împrumutului contractat şi neutilizat până la data de 31.12.2009, din contractul de credit nr.67/5296/2006.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

7.Hotărârea nr.11/2010 privind aprobarea preţului local al enegiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8.Hotărârea nr.12/2010 pentru modificarea listei de priorităţi aprobată prin HCL nr.226/2009 şi aprobarea repartizării locuinţelor sociale şi fondul locativ al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

9.Hotărârea nr.13/2010 privind darea în administrare pe perioadă nedeterminată a parcării Pieţei Centrale Agroalimentare Petroşani şi a parcului aflat în imediata vecinătate a acesteia către Serviciul Public Administraţia Pieţelor Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

10.Hotărârea nr.14/2010 privind aprobarea suplimentării suprafeţei date în folosinţă gratuită prin HCL nr.135/2009 către Asociaţia Pensionarilor pentru Fond de Deces şi Ajutor Reciproc Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

11.Hotărârea nr.15/2010 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren cu suprafaţa de 25 mp. situat în str. Nicolae Bălcescu-Piaţa Agroalimentară Centrală.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

12.Hotărârea nr.16/2010 privind închirierea prin negociere directă a terenului cu suprafaţa de 1,5 mp. aferentă extinderii unui chioşc situat în str. Nicolae Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Bălcescu – Piaţa Agroalimentară Centrală.

13.Hotărârea nr.17/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

14.Hotărârea nr.18/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

15.Hotărârea nr.19/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2 mp., situată în str. Crângului nr.2.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere » (d-na consilier Popescu Doina).

16.Hotărârea nr.20/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilelor teren în suprafaţă de 521 mp. şi construcţie denumită ,,Cabina poarta”, situate în zona fostei mine Dâlja.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

17.Hotărârea nr.21/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu administrativ situat în imobilul din str. 1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru », 1 ,,abţinere »(d-na consilier Popescu Doina) şi 1 vot,,împotrivă »(dl. Consilier Rus Ioan).

18.Hotărârea nr.22/2010 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenurilor atribuite conform prevederilor Legii nr.15/2003.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

19. Hotărârea nr.23/2010 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului ing. Ioan Velica.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

20. Hotărârea nr. 24/2010 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere încheiate de Serviciul Public Administraţia Pieţelor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

21. Hotărârea nr.25/2010 privind aprobarea reorganizării unor unităţi de învăţământ din Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu Doina).

22. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Petroşani pe anul 2009.
23. Raport statistic privind activitatea SPLAS în domeniul prrotecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul al II-lea 2009.

24. Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2009.

Petrosani, 29 ianuarie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed