Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 2 din 17-1-2012

SEDINTA DE INDATA

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

M I N U T A
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 17 ianuarie 2012

Şedinţa de îndată a Consiliului local a fost convocată prin Dispoziţia nr.22/2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

Hotărârea Nr. 7/2012 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de dezvoltare pe anul 2011.

Hotărârea a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.

Petroşani 17 ianuarie 2012

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed