Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 2 din 11-1-2013

SEDINTA CL 11.01.2013

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 11.01.2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.12/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.3/2012 privind aprobarea încheierii unei asocieri în participaţiune între Municipiul Petroşani şi S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

Petroşani, 11 ianuarie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed