Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 19 din 30-8-2012

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 30 AUGUST

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1219/2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 220/2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor decembrie 2011-iunie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Hotărârea nr.221/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 13.311 lei în vederea editării şi tipăririi volumului „Cazinoul Muncitoresc din Colonia de Jos a Petroşaniului, Corso de la George Enescu la A.L.R.U.S.”, aparţinând autorului Marian Boboc.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.222 /2012 pentru suplimentarea cu 433,74 lei a sumei aprobate prin HCL nr.210/2011 şi HCL nr.322/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.223/2012 privind înlocuirea unor consilieri locali în cadrul comisiei comune Petroşani – Varpalota – Ungaria în vederea dezvoltării relaţiilor de înfrăţire între cele două comunităţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5. Hotărârea nr.224/2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Amenajare parc zona Cartier Parâng din municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6. Hotărârea nr. 225/2012 privind prelungirea contractului de concesiune pentru serviciul public de transport pe cablu încheiat cu S.C. Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7. Hotărârea nr.226/2012 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1037/24.01.2007 a imobilului construcţie situat în Petroşani, str. Coasta nr.9 ( fosta Staţie de montă).
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
8. Hotărârea nr.227/2012 privind aprobarea scutirii doamnei Maschio Gizela de la plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului II 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9. Hotărârea nr.228/2012 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Schi-Turism Montan PRO-PARÂNG a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918,nr.90, în suprafaţă de 15,40 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10. Hotărârea nr. 229/2012 privind aprobarea evacuării doamnei Urzica Marcela din locuinţa situată în Petroşani str. T.Vladimirescu, nr.16, Pav. D3, sc.2, ap.22, pe care o ocupă abuziv.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

11. Hotărârea nr.230/2012 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unor schimburi de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
12. Hotărârea nr.231/2012 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp., situat în strada Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
13. Hotărârea nr.232/2012 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp., situată în strada Carpaţi, în vederea extinderii spaţiului comercial existent.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
14. Hotărârea nr.233/2012 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 24 mp., situat în strada Venus, către S.C. TED INTERNAŢIONAL 2000 S.R.L. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
15. Hotărârea nr. 234/2012 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp., situat în strada Oituz, către S.C. TED INTERNAŢIONAL 2000 S.R.L. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
16. Hotărârea nr.235/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10 mp., situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

17. Hotărârea nr.236/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
18. Hotărârea nr.237/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp., situată în str. Timişoara (în spatele Poştei).
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
19. Hotărârea nr.238/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în str. Universităţii – zona Jiul Shopping Center – parter.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
20. Hotărârea nr.239/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 10 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918 – zona Staţionar Piaţa Victoriei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
21. Hotărârea nr.240/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp., situată în str. Gen. V. Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
22. Hotărârea nr.241/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 18 mp., situată în strada 1 Mai.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” (d-na consilier Niţă)
23. Hotărârea nr.242/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp., situat în strada Aviatorilor, încintă Piaţa Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
24. Hotărârea nr. 243 /2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 40 mp., situat în strada 22 Decembrie.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
25. Hotărârea nr.244/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp., situat în strada 1 Decembrie 1918, nr.114.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
26. Hotărârea nr. 245/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 317 mp. situat în str. Cuza Vodă, nr.47/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

27. Hotărârea nr.246/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului de tip « spaţiu administrativ » în suprafaţă de 187,57 mp. situat în municipiul Petroşani ,str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

28. Hotărârea nr.247 /2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

29. Hotărârea nr. 248/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

30. Hotărârea nr.249/2012 privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea, întreţinerea şi exploatarea echipamentelor componente ale Sistemului de supraveghere video în zona centrală a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

31. Hotărârea nr.250 /2012 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 25 mp , situata in str.Tudor Vladimirescu.
Pentru adoptare proiectul de hotărâre necesită 13 voturi,,pentru”
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (d-na cons. Niţă)

32. Hotărârea nr.251/2012 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

33. Hotărârea nr.252/2012 pentru aprobarea participării Municipiului Petroşani la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, în vederea achiziţionării unui autoturism.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

34. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a concesionării serviciilor rezultate din implementarea proiectului,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”, a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei.

35. Raport privind evaluarea rezultatelor proiectului ,,Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” din cadrul programului ,,Europa pentru cetăţeni”.

Petroşani, 31 august 2012

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed