Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 19 din 24-8-2011

ŞEDINŢEI COMUNE A CONSILIILOR LOCALE PETROŞANI – VARPALOTA DIN DATA DE 24 AUGUST 2011

ROMĂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
Şedinţei comune a Consiliilor Locale PETROŞANI – VARPALOTA din data de 24 august 2011

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1578/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.248/2011 privind constituirea unei comisii comune Petroşani – Varpalota – Ungaria în vederea dezvoltării relaţiilor de înfrăţire între cele două comunităţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.249/2011 privind elaborarea unui program comun în vederea dezvoltării relaţiilor economice, culturale şi sportive, respectiv a unui program de cooperare între organizaţii aparţinând societăţii civile din Municipiul Petroşani şi Varpalota – Ungaria.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.250/2011 privind elaborarea unui program comun de schimb de experienţă între funcţionarii publici şi personalul instituţiilor publice din subordinea Primarului şi a Consiliului Local din municipiul Petroşani şi instituţii similare subordonate Primarului şi Consiliului Local din oraşul Varpalota – Ungaria.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.251/2011 privind înfiinţarea unui compartiment pentru problemele tinerilor în cadrul Primăriei municipiului Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Consiliul Local al oraşului Varpalota, a adoptat cu acelaşi conţinut, primele trei Hotărâri supuse la vot de către consilierii locali ai municipiului Petroşani, respectiv Hotărârile cu numerele 200/2011, 201/2011 şi 202/2011, cu unanimitate de voturi.
Petroşani,25 august 2011

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed