Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 19 din 18-7-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
MINUTA
Şedinţei ordinară a Consiliului Local din data de 18 iulie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 18 iulie 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr.965 /2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.224/2013 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT Municipiul Petroşani şi Fundaţia Culturală EL, în vederea depunerii pentru finanţare a proiectului ,,Amintiri din viitor”-Instalaţie ambientală modernă.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr. 225/2013 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul II al anului 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.226/2013 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul II al anului 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.227/2013 privind Privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând cotizaţia aferentă anului 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

5 Hotărârea nr.228/2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”, în vederea depunerii pentru finanţare prin Fondul ONG în România, a proiectului ,,Daria-Dezvoltare, asistenţă şi reabilitare pentru integrarea şi acceptarea copiilor cu dizabilităţi sau în situaţii de risc”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(dl. consilier Stepan)

6.Hotărârea nr 229/2013 privind modificarea H.C.L. Nr.171/2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.230/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.11773/2010 încheiat cu Asociaţia ,,Centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi”, cu 3 ani .
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr. 231/2013 pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr 232/2013 privind stabilirea componenţei unităţii locale de sprijin.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr. 233/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp., situată în str. G-ral Dragalina.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr. 234/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 100 mp., situată în Masivul Parâng, zona C.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr. 235/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului construcţie situat în str. Izvorului, nr.8.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr. 236/2013 pentru completarea art.2 al H.C.L. Nr.53/2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr. 237/2013 pentru înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al asocierii în participaţiune între Municipiul Petroşani şi S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”.Consilierul local a fost ales prin vot secret.

15. Hotărârea nr. 238/2013 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Smedjebacken – Suedia, în perioada 16-19 august 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”.Consilierul local a fost ales prin vot secret.

16. Proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani, nu a întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptat.

17.Proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” , a fost amânat.

18. Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2013.

19.Raport statistic privind activitatea S.P.L.A.S. În domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2013.

20. Diverse: Adresa cu nr.9536/2013, înaintată Consiliului Local de către dl. Bejinariu Constantin
Petroşani,19 iulie 2013
SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed